ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ประโยชน์ของเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2012
ปรับปรุง 28/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 73906
Page Views 93814
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านดงพลอง คลองเมือง จักราช
2 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ คลองเมือง จักราช
3 โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว คลองเมือง จักราช
4 โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย คลองเมือง จักราช
5 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม คลองเมือง จักราช
6 โรงเรียนไทรทอง คลองเมือง จักราช
7 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ คลองเมือง จักราช 044497331
8 โรงเรียนจักราชวิทยา จักราช จักราช 044-399167
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง จักราช จักราช 044-430165
10 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี จักราช จักราช
11 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก จักราช จักราช
12 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ จักราช จักราช
13 โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช 044399561
14 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช
15 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ทองหลาง จักราช
16 โรงเรียนวัดเหมสูง ทองหลาง จักราช
17 โรงเรียนบ้านทองหลาง ทองหลาง จักราช 044430490
18 โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ทองหลาง จักราช 044399952
19 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม ศรีละกอ จักราช
20 โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง ศรีละกอ จักราช
21 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ศรีละกอ จักราช
22 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ศรีละกอ จักราช 044430258,099496608
23 โรงเรียนบ้านละกอ ศรีละกอ จักราช
24 โรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ ศรีละกอ จักราช
25 โรงเรียนบ้านช่องโค ศรีละกอ จักราช
26 โรงเรียนบ้านบุวังหว้า สีสุก จักราช
27 โรงเรียนวัดหินมงคล สีสุก จักราช
28 โรงเรียนขามสงเคราะห์ สีสุก จักราช
29 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สีสุก จักราช
30 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สีสุก จักราช
31 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สีสุก จักราช
32 โรงเรียนบ้านหนองแมว หนองขาม จักราช
33 โรงเรียนสามัคคีวิทยา หนองขาม จักราช
34 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม จักราช
35 โรงเรียนบ้านโนนพะไล หนองขาม จักราช
36 โรงเรียนราษฎร์บำรุง หนองขาม จักราช
37 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม หนองขาม จักราช
38 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม หนองขาม จักราช
39 โรงเรียนชาติวิทยา หนองขาม จักราช
40 โรงเรียนบ้านโนนทะยุง หนองขาม จักราช
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา หนองพลวง จักราช
42 โรงเรียนวัดหนองจอก หนองพลวง จักราช
43 โรงเรียนบ้านโคกพระ หนองพลวง จักราช
44 โรงเรียนวัดหนองพลวง หนองพลวง จักราช
45 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช
46 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ หินโคน จักราช
47 โรงเรียนบ้านสวนปอ หินโคน จักราช
48 โรงเรียนบ้านหนองจระเข้หิน หินโคน จักราช
49 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านใหม่ หนองบุนนาก
50 โรงเรียนบ้านถนนหัก บ้านใหม่ หนองบุนนาก
51 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านใหม่ หนองบุนนาก
52 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า ลุงเขว้า หนองบุนนาก
53 โรงเรียนบ้านหนองจาน ลุงเขว้า หนองบุนนาก
54 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สารภี หนองบุนนาก
55 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สารภี หนองบุนนาก
56 โรงเรียนบ้านพระ สารภี หนองบุนนาก
57 โรงเรียนบ้านสารภี สารภี หนองบุนนาก
58 โรงเรียนบ้านยอกขาม หนองตะไก้ หนองบุนนาก
59 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองตะไก้ หนองบุนนาก
60 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองบุนนาก หนองบุนนาก
61 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา หนองบุนนาก หนองบุนนาก
62 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก หนองบุนนาก หนองบุนนาก
63 โรงเรียนเทียมนครวิทยา หนองบุนนาก หนองบุนนาก 044430602
64 โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร หนองหัวแรต หนองบุนนาก
65 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองหัวแรต หนองบุนนาก
66 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองหัวแรต หนองบุนนาก
67 โรงเรียนบ้านบุกระโทก หนองหัวแรต หนองบุนนาก
68 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก
69 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก
70 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หนองไม้ไผ่ หนองบุนนาก 044430444
71 โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย แหลมทอง หนองบุนนาก
72 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด แหลมทอง หนองบุนนาก 044490094
73 โรงเรียนบ้านหนองสะแก แหลมทอง หนองบุนนาก
74 โรงเรียนบ้านสระซาง ไทยเจริญ หนองบุนนาก
75 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ ไทยเจริญ หนองบุนนาก
76 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี กงรถ ห้วยแถลง
77 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี กงรถ ห้วยแถลง
78 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น กงรถ ห้วยแถลง
79 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ กงรถ ห้วยแถลง
80 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด กงรถ ห้วยแถลง
81 โรงเรียนบ้านจอมศรี งิ้ว ห้วยแถลง
82 โรงเรียนวัดหนองนา งิ้ว ห้วยแถลง
83 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน งิ้ว ห้วยแถลง
84 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ งิ้ว ห้วยแถลง
85 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ งิ้ว ห้วยแถลง
86 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี งิ้ว ห้วยแถลง
87 โรงเรียนบ้านนาตะคุ งิ้ว ห้วยแถลง 044-761237
88 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตะโก ห้วยแถลง 044430255
89 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ตะโก ห้วยแถลง 391092
90 โรงเรียนบ้านตะโก ตะโก ห้วยแถลง (044) 391195
91 โรงเรียนเก้งเด็ก ทับสวาย ห้วยแถลง
92 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ทับสวาย ห้วยแถลง
93 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
94 โรงเรียนบ้านหนองสาย หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
95 โรงเรียนบ้านตะแกรง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
96 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
97 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
98 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง
99 โรงเรียนบ้านโคกพลวง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
100 โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
101 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
102 โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
103 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
104 โรงเรียนบ้านเมืองรัง หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
105 โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง
106 โรงเรียนบ้านตะคร้อ หินดาด ห้วยแถลง
107 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน หินดาด ห้วยแถลง 044-751377
108 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ห้วยแถลง
109 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หินดาด ห้วยแถลง
110 โรงเรียนบ้านสระมะค่า หินดาด ห้วยแถลง
111 โรงเรียนบ้านหนองพลอง หินดาด ห้วยแถลง
112 โรงเรียนหินดาดวิทยา หินดาด ห้วยแถลง
113 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ห้วยแคน ห้วยแถลง
114 โรงเรียนบ้านห้วยแคน ห้วยแคน ห้วยแถลง 044751047
115 โรงเรียนบ้านสวนหอม ห้วยแถลง ห้วยแถลง (044) 391197
116 โรงเรียนบ้านหนองโสน ห้วยแถลง ห้วยแถลง
117 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ห้วยแถลง ห้วยแถลง
118 โรงเรียนบ้านห้วยปอ ห้วยแถลง ห้วยแถลง
119 โรงเรียนบ้านแสนสุข ห้วยแถลง ห้วยแถลง 044-751364
120 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง ห้วยแถลง
121 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
122 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
123 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
124 โรงเรียนบ้านท่าลี่ เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
125 โรงเรียนบ้านโนนทอง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
126 โรงเรียนบ้านสระแก้ว เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
127 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง
128 โรงเรียนบ้านกรูด ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
129 โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
130 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ
131 โรงเรียนโนนตาวิทย์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
132 โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ 0-4432-1474
133 โรงเรียนพิมานประชาสันต์ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
134 โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ
135 โรงเรียนเพชรมาตุคลา ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ (044) 321332
136 โรงเรียนภูทองวิทยา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
137 โรงเรียนบ้านพระพุทธ พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 044321574
138 โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 044-750245
139 โรงเรียนบ้านกันผม พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ
140 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
141 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
142 โรงเรียนวัดสลักได หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
143 โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
144 โรงเรียนชุมชนวัดรวง หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ
145 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ 044206065
146 โรงเรียนโคกวังวนวิทยา หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
147 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
148 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
149 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
150 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ
151 โรงเรียนบ้านดอน กระโทก โชคชัย
152 โรงเรียนวัดพะโค กระโทก โชคชัย 044-430622
153 โรงเรียนบ้านตูม ด่านเกวียน โชคชัย
154 โรงเรียนอนุบาลด่านเกวียนเอราวัณ ด่านเกวียน โชคชัย
155 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา ด่านเกวียน โชคชัย 044-375252
156 โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก ด่านเกวียน โชคชัย 044212435
157 โรงเรียนบ้านหนองบอน ด่านเกวียน โชคชัย
158 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ด่านเกวียน โชคชัย
159 โรงเรียนบ้านปอพราน ทุ่งอรุณ โชคชัย
160 โรงเรียนบ้านหนองปรึก ทุ่งอรุณ โชคชัย
161 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ ทุ่งอรุณ โชคชัย
162 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ทุ่งอรุณ โชคชัย
163 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน ทุ่งอรุณ โชคชัย
164 โรงเรียนบ้านดะแลง ทุ่งอรุณ โชคชัย
165 โรงเรียนบ้านหนองกก ท่าจะหลุง โชคชัย
166 โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) ท่าจะหลุง โชคชัย
167 โรงเรียนบ้านบึงพระ ท่าลาดขาว โชคชัย
168 โรงเรียนบ้านบึงไทย ท่าลาดขาว โชคชัย 044-430325
169 โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย
170 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ท่าอ่าง โชคชัย
171 โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ ท่าอ่าง โชคชัย
172 โรงเรียนบ้านหนองเสาเดี่ยว ท่าอ่าง โชคชัย
173 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง ท่าอ่าง โชคชัย
174 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน ท่าเยี่ยม โชคชัย 044-400654
175 โรงเรียนชุมชนดอนไพล ท่าเยี่ยม โชคชัย
176 โรงเรียนบ้านโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย
177 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ท่าเยี่ยม โชคชัย
178 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา ท่าเยี่ยม โชคชัย
179 โรงเรียนบ้านโนนเพชร ท่าเยี่ยม โชคชัย
180 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ท่าเยี่ยม โชคชัย
181 โรงเรียนวัดกุดสวาย พลับพลา โชคชัย
182 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา พลับพลา โชคชัย
183 โรงเรียนบ้านปรางค์ พลับพลา โชคชัย
184 โรงเรียนชุมชนพลับพลา พลับพลา โชคชัย
185 โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน พลับพลา โชคชัย
186 โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 พลับพลา โชคชัย 044490112
187 โรงเรียนบ้านคลองกลาง พลับพลา โชคชัย
188 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
189 โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
190 โรงเรียนบ้านละลม ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย
191 โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์ โชคชัย โชคชัย
192 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร โชคชัย โชคชัย
193 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โชคชัย โชคชัย
194 โรงเรียนศรีนภาอนุบาล โชคชัย โชคชัย
195 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ โชคชัย โชคชัย
196 โรงเรียนบ้านบิง โชคชัย โชคชัย 044491036
โรงเรียนบ้านแสนสุข
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ